Διοικητικό Συμβούλιο

Περιγραφή

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από 7 τακτικά και δύο αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά προκείμενου να συζητήσει τα διάφορα θέματα που προκύπτουν και να βρει λύσεις.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπούν τους φοιτητές στις συνελεύσεις του τμήματος και είναι υπεύθυνοι για την διεκπεραίωση των θεμάτων που προκύπτουν. Ο Γενικός και ο Ειδικός Γραμματέας έχουν καθήκον να τηρούν το αρχείο του Συλλόγου, τα Πρακτικά των Συνελεύσεων, ενώ είναι υπεύθυνοι επικοινωνίας. Ο Ταμίας τηρεί το Ταμείο του Συλλόγου και είναι υπεύθυνος να ελέγχει τα έσοδα και τα έξοδα.

Το Δ.Σ. προκύπτει μετά από εκλογές. Οι εκλογές γίνονται μία φορά το χρόνο και δικαίωμα υποψηφιότητας και ψήφου έχει κάθε εγγεγραμμένος μεταπτυχιακός φοιτητής και υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Φιλολογίας.

Σύσταση Του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2020

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος: Σκουρής Δ. Ιωάννης

Αντιπρόεδρος: Παπανικολάου Αθανάσιος

Γενικός Γραμματέας: Αδάμ Ευάγγελος

Ειδικός Γραμματέας: Τζαβάρας-Τσιπιανίτης Κωνσταντίνος

Ταμίας: Δευτεραίου Ελένη

Μέλος Α΄: Κοτοπούλης Δημήτριος

Μέλος Β΄: Σχοινά Αικατερίνη

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Γαδ Μάρκος

Μυστριώτη Γεωργία

Κολοκούρης Ηλίας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

Α. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  • Σκουρής Δ. Ιωάννης
  • Παπανικολάου Αθανάσιος
Β. ΤΟΜΕΩΝ

Κλασικής Φιλολογίας

  • Αδάμ Ευάγγελος
  • Μυστριώτη Γεωργία

Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας

  • Σχοινά Αικατερίνη

Νεοελληνικής Φιλολογίας

  • Δευτεραίου Ελένη

Γλωσσολογίας

  • Κοτοπούλης Δημήτριος

Για το Ιστορικό Παλαιότερων Δ.Σ. πατήστε εδώ