Δημοσιεύματα

Συνέδρια

Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

10ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

9ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

8ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

7ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

6η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

5η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

4η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

3η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

2η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

1η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

Ημερίδες

«Επιστροφή στο Σήμερα»: Η Πρόσληψη της Κλασικής Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Στιχουργική

Η διεθνής επιστημονική ημερίδα «Επιστροφή στο Σήμερα»: Η Πρόσληψη της Κλασικής Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Στιχουργική οργανώθηκε από τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Prolepsis. Η ημερίδα έλαβε χώρα στην Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρακτικά Ημερίδας

Περιοδικά

Ερωφίλη

Το περιοδικό Ερωφίλη είναι επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές (peer reviewed journal) με αντικείμενο τη Νεοελληνική Φιλολογία. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο από το Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ υπό την αιγίδα του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Στόχος του περιοδικού είναι να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των νέων τάσεων της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας, δίνοντας αμερόληπτα την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού να προβάλουν το ερευνητικό έργο τους. Δημοσιεύει αποκλειστικά πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα μεγαλύτερης και μικρότερης έκτασης μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Ως γλώσσες του περιοδικού ορίζονται η Ελληνική και η Αγγλική.

1ο Τεύχος

2o Τεύχος

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για υποβολή άρθρων στο 3ο τεύχος.