Δημοσιεύματα

Συνέδρια

Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

10ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

9ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

8ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

7ο Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας

6η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

5η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

4η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

3η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

2η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

1η Συνάντηση Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φιλολογίας

Ημερίδες

Proceedings of the 1st Symposium of Comparative Arts: «An intermedial dialogue about classics«

This volume presents a collection of essays originally delivered at a two-part symposium entitled “An Intermedial Dialogue about Classics”. Each symposium was part of a project of which the first session took place at the University of Potsdam between the 9th and 15th of March 2019 and the second at the University of Athens between the 20th and 26th of October 2019. What these Proceedings reflect is only a small part of the fruitful and thought-provoking interchange between scholars of different academic and cultural backgrounds during this project. Reading groups, workshops, and guided tours of museums and archeological sites were the forms of this interdisciplinary and interacademic communication. The selected papers do, however, depict both the diversity of the different discussion topics and the necessity to critically redefine and radically transform several concepts and key figures of aesthetics.

Πρακτικά Ημερίδας

«Επιστροφή στο Σήμερα»: Η Πρόσληψη της Κλασικής Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Στιχουργική

Η διεθνής επιστημονική ημερίδα «Επιστροφή στο Σήμερα»: Η Πρόσληψη της Κλασικής Λογοτεχνίας στη Σύγχρονη Στιχουργική οργανώθηκε από τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας σε συνεργασία με τον Σύλλογο Prolepsis. Η ημερίδα έλαβε χώρα στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ στις 14 Σεπτεμβρίου 2018.

Πρακτικά Ημερίδας

Περιοδικά

Ερωφίλη

Το περιοδικό Ερωφίλη είναι επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές (peer reviewed journal) με αντικείμενο τη Νεοελληνική Φιλολογία. Εκδίδεται μία φορά το χρόνο από το Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ υπό την αιγίδα του Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας. Στόχος του περιοδικού είναι να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των νέων τάσεων της επιστήμης της Νεοελληνικής Φιλολογίας, δίνοντας αμερόληπτα την ευκαιρία σε νέους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού να προβάλουν το ερευνητικό έργο τους. Δημοσιεύει αποκλειστικά πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα μεγαλύτερης και μικρότερης έκτασης μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών ερευνητών. Ως γλώσσες του περιοδικού ορίζονται η Ελληνική και η Αγγλική.

1ο Τεύχος

2o Τεύχος

Βρείτε εδώ την πρόσκληση για υποβολή άρθρων στο 3ο τεύχος.