Αρχική Σελίδα

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας (ΕΚΠΑ)

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2000 και απαρτίζεται από όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του τμήματος. Στόχος του Συλλόγου είναι να προστατεύει τα δικαιώματα και να προάγει τα συμφέροντα τους.

Ο Σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.). Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται μία φορά το χρόνο και η θητεία τους είναι μονοετής. Μέλη του Δ.Σ. είναι εκπρόσωποι φοιτητών (δυνητικά) από όλους τους τομείς. Τα μέλη του συμβουλίου-εκπρόσωποι των φοιτητών των τομέων του τμήματος έχουν υποχρέωση να εκπροσωπούν τους φοιτητές στις συνελεύσεις τομέων και τμήματος.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες του τμήματος μπορούν να απευθύνονται στα μέλη του Δ.Σ. για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί. Με αυτόν τον τρόπο ο Σύλλογος μπορεί να επιληφθεί του ζητήματος και να υποστηρίξει τους φοιτητές.

Ο Σύλλογος οργανώνει επίσης ημερίδες και συνέδρια. Το Συνέδριο Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Φιλολογίας οργανώνεται από τον Σύλλογο κάθε δύο χρόνια από το 2001. Επιπλέον, ο Σύλλογος εκδίδει το επιστημονικό περιοδικό Ερωφίλη (με αντικείμενο την Νεοελληνική Φιλολογία).

Επικοινωνήστε με Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

Στοιχεία Επικοινωνίας Δ.Σ.

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: syllogos.foititon.filologias@gmail.com

Βρείτε μας στο Facebook

Επισκεφθείτε την ενότητα του Συλλόγου στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας

Ακολουθήστε μας και στο ACADEMIA:

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψηφίων Διδακτόρων Τμήματος Φιλολογίας ΕΚΠΑ

Περιοδικό Ερωφίλη

Στοιχεία Επικοινωνίας Προέδρου

Μιχαήλ Καλαβρός
Μεταπτυχιακός Φοιτητής Νεοελληνικής Φιλολογίας

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: mkalavros@phil.uoa.gr